آرشیو مطالب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
خنجر از پشت؛ تو هم بروتوس؟!
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۸
هاب جدید آمازون گنجایشی معادل 100 هواپیمای باری دارد و به زودی در حوزه حمل و نقل دریایی هم فعالیت خواهد کرد.
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۶
بازیگران تازه، غول های لجستیک را به اعماق اقیانوس ها می رانند
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۲
پرسه در اقیانوسی از کاغذ
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۴